Ray Sigorta'nın misyon, vizyon, hedef ve temel değerleri çerçevesinde objektif ve yetkinliğe dayalı işe alım ve yerleştirme süreci yürütmektedir. Bu doğrultuda doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek bizim için esastır. Ayrıca işe aldığımız çalışanlarımızın kurumsal yapımıza uyum süreçlerini hızlandırmak ve mesleki anlamda gerekli alt yapılarını oluşturmak amacıyla uyum ve gelişim eğitimleri düzenlemektedir.

Ray Sigorta çalışanları için; kariyerlerini kendilerinin yöneterek, performanslarının gelişiminde daha fazla söz sahibi olabildikleri, dinamik ve sürekli bir performans gelişim diyalogu içinde, Ray Sigorta’nın büyüme hedeflerini,  organizasyon, takım ve bireysel hedefler olarak belirleyerek, kurum içindeki bütün paydaşlara yaydıkları, ve yıl içinde yapılan gözden geçirmelerle sistematik ve daha katılımcı hale gelen bir performans geliştirme diyalogu yaratılmıştır.
 
Çalışanların Şirket hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ve aynı hedefe odaklanmalarını sağlayan ‘Performans Diyaloğu’ sürecimiz; hedef belirleme, izleme, değerlendirme, geri bildirim aşamalarını kapsamaktadır. Bu tür bir performans yönetimi ile çalışanların sürekli geri bildirimlerle beslenerek yönlendirilmeleri, objektif değerlendirilmeleri ve sistemin terfi, ücret, gelişim ve kariyer planlaması gibi sonuçlarının etkin ve doğru planlanması hedeflenmiştir.
 
Ray’da yükselme, dikey veya yatay yönde olabilir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görevin gerektirdiği yetkinlik, bilgi, beceri ve deneyim gibi özelliklere sahip olma gereğinin yanında  performans düzeyi de etkin bir kriterdir.

Size en uygun sigorta paketini oluşturmamız için teklif alın.

HEMEN TEKLİF AL

Anında teklif almak için 0212 223 32 32 numaralı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Soru ve görüşleriniz için iletişim formunu doldurabilirsiniz.

İLETİŞİM FORMU