Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk

Sigortalı özel ve tüzel kişinin mesleğini icra ederken , mesleğini yanlış  ve ya hatalı uygulaması neticesinden 3.Şahısların göreceği zararları teminat altına alan bir poliçedir.

Kişilerin ve/veya kurumların kendilerinin ve görevlendirdiği personellerin ihmallerinden ve kusurlarından kaynaklı olarak 3.şahıslara verecekleri maddi ve bedeni zararlara karşı teminat altına alır.

Genel olarak aşağıdaki meslek gruplarına Mesleki Sorumluluk Poliçesi düzenlenir.

 • MİMAR/MÜHENDİS
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
 • SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER
 • AVUKAT
 • HEKİM/DOKTOR

Yönetici Sorumluluk

Şirket yöneticilerinin , müdürlerin ya da yönetim kurulu üyelerinin, denetim kurulu üyelerinin mesleklerini icra ederken hatalı  ve ya yanlış karar vermeleri neticesinde şirketlerini uğratacakları zararları teminat altında alan poliçedir. Bu sigorta ile idari para cezaları , tazminat talepleri karşılanmaktadır.

Kanun ve Uygulamalar, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için birçok yükümlülük getirmektedir.

Şirket yöneticileri ;  şirket, şirket hissedarları, devlet kurumları, çalışanlar, alacaklılar, rakipler şirketin çalıştığı firmalar, ve düzenleyici kurumlar tarafından dava edilebilirler.

Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın önemi ve gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır.

​​​​​​​Ürün Sorumluluk

Ürün sorumluluk sigortası poliçe konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek hatalı üretim, hatalı ambalajlama ve etiketleme, yetersiz bilgi verilmesi ve tanıtım, hatalı dizayn vb. gibi nedenler ile sorumlu tutulabileceği bedensel veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı işletmelerin korunmasını sağlar. Ürün sorumluluk sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Sigortalının üretmiş olduğu ürünle ilgili 3.şahıslara olan sorumluluğuna ilişkin güvence sağlar.

Türkiye'de 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında ürün sorumluluk sigortası sadece üreticiler değil ürünün satışını yapan firmalar, distribütörler , perakende satıcılar, dağıtımını yapan firmalar ,ithalatçı ve bayilerde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları için  kullanılmaktadır.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Nihai, ara ürün üreticileri, tüketim, ticari ve endüstriyel ürünlerin ithalatçıları ürünün bedeni veya maddi zarara yol açması veya yol açma tehlikesinin bulunması halinde ürünlerin geri toplanması için yapılacak masrafları teminat altına alır.

Ürün geri çağırma sigortası ; Ürün sorumluluk sigortasından ayrı yapılan ancak o poliçenin tamamlayıcısı niteliğindedir. Ürün üzerindeki kusurlar yüzünden 3.şahışların bedeni veya maddi şekilde bir zarar görmesi veya bu kusurların bir zarara neden olma tehlikesi ihtimali halinde, bu ürünlerin piyasadan geri toplanması için yapılacak masrafları karşılar. Ürünler, sigortalı tarafından üretilen, tedarik edilen ya da dağıtımı yapılan ürünler olabilir. Üründeki kusurlar, üretici firma tarafından tespit edilmiş veya var olduğu kabul edilmiş olabilir ya da yetkili yasal otoriteler tarafından belirlenmiş olabilir.

Tüketicinin korunması hakkında yasaya göre kusurlu ürünlerin neden olduğu bütün zararlardan, üretici, ithalatçı, satıcı, acente ve bayinin, tüketiciye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bir ürünün geri çağırılmasının maliyeti, aynı ürünün dağıtım maliyetinin çok üstündedir.Ürünün toplatılması ve sonrasında karşılaşılabilecek maddi kayıplarla Sigorta Ettirenin Yasal sorumluluğu ürün geri çağırma sigortası ile teminat altındadır.

Daha çok aşağıdaki sektörlerdeki firmalar bu poliçeyi yaptırmaktadırlar.

 • Yiyecek-İçeçek Sektörü
 • Süpermarketler
 • Mobilya Sektörü
 • Giyim Sektörü
 • Dayanıklı Tüketim Malları
 • Makine – Makine Parçaları
 • Elektrikli – Elektronik Eşya Üretimi
 • Perakendeciler,

İşveren Mali Sorumluluk

İşveren Sorumluluk Sigortası ile işyerinde meydana gelen iş kazalarında Sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan SGK’ya kayıtlı personellerinin uğrayabilecekleri bedeni zararlar nedeniyle İşverenin zarar gören işçilere veya işçilerin yasal hak sahiplerine karşı yasal sorumlulukları için teminat verir. 

Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hüküm olunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de ödenir.

Teminatlar

 • Bedeni Zararlar (Şahıs Başına-Kaza Başına)
 • İşe Toplu Gidiş-Geliş
 • Görev Seyahati
 • TC Sınırları Dışı
 • Mesleki Hastalıklar
 • Manevi Tazminat

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ile resmi sorumluluklarınızdan doğan mali risklere karşı sizi teminat altına alır. Bu sigorta geçerlilik süresi içinde, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay sonucunda;

 • Üçüncü  kişilerin ölmesi, yaralanması veya sürekli sakat kalması,
 • Üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle

Üçüncü   Şahısların sigortalıdan isteyecekleri tazminat talepleri nedeniyle Sigortalının sorumluluklarını güvence altına alır.  

Poliçede belirtilen teminat limiti ile sınırlandırılır. Limitler işletmenin yapısı ve faaliyet konusuna bağlı olarak taşıdığı risk unsurları göz önüne alınarak belirlenir.

.Poliçe ayrıca buna ilave olarak zarar uğrayan tarafın davası ile ilgili doğabilecek yasal işlem ve savunma masraflarını karşılamaktadır.

TEMİNATLAR

 • Bedeni Zararlar Şahıs Başına-Kaza Başına
 • Maddi Zararlar Kaza Başına

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların ,  mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, 3.şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklarını teminat altına alır.

Bu meslekte faaliyet gösteren firmaların bu poliçeyi yaptırması zorunludur. Aksi taktirde Trafik sigortasın da olduğu gibi cezası bulunmaktadır. Çekici ve dorseye ayrı  poliçe düzenlenmesi gerekmektedir. Petrol ve petrol ürünleri taşıyan çekici ve kamyonların bu poliçeyi yaptırması zorunludur.

Tehlikeli madde sigortasında hasara yol açan kazanın çıkış nedeni yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler olması durumunda gerekli zararlar karşılanmaktadır.

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, LPG firmalarının  doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu  başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır. LPG depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı  yaptırmaları zorunludur.

Teminatlar

 • Ölüm ve Sürekli Sakatlık (Şahıs Başına-Kaza Başına)
 • Tedavi Masrafları (Şahıs Başına-Kaza Başına)
 • Maddi Zararlar (Kaza Başına)

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında 3.şahıslara verebilecekleri zararlara karşı teminat altına alır.Bu mesleği yapanlar için zorunlu bir sorumluluk sigortasıdır.

İşletme sahibi güvenlik görevlilerini, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yasaya dayanarak istihdam etmesi gerekmektedir. Kaza güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yasa çerçevesinde görevlerini icra ederken meydan gelmiş olması gerekmektedir. Kaza sırasında 3.şahıslar ölüm, yaralanma veya sakatlanma gibi bedensel olarak ve ya maddi olarak zarar görmüş olmalıdır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali sorumluluk Sigortasında 3.şahıslara verilebilecek aşağıdaki teminatlar kapsam dahilindedir.

 • Ölüm
 • Sakatlık teminatı.
 • Tedavi giderleri teminatı
 • Maddi hasar teminatı

Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Sorumluluk Sigortalarında en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.