Tekne ve Yat Sigortaları

Tekne ve Yat Sigortaları

Yat :

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde,  karada veya çekek yerinde zarar görmesi  teminat altına alınmaktadır.

Yat Sigortalarının konusunu, teknenin gövdesi, Makinaları ve teknenin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen techizat, donanım ve ekipmanı ile yine tekneye bağlı ipotek, Navlun, Kira gibi menfaatler oluşturur.

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde, karaya veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu'nda belirtilen şartlara bağlı olarak zarar görmesi teminat altına alınmaktadır.

Tekne sigortalarında kapsam bakımından sigorta şirketleri arasında farklılıklar olsa da aşağıdaki konularda teminat bulmanız mümkündür;

 • Fırtına batma,çarpma, karaya oturma, deniz ve kara tehlikeleri
 • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
 • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.
 • Bir takım eşyaların, araçların ve makinelerin zor kullanılarak çalınması
 • Teknenin bakıma alındığı yeri önceden bildirirseniz, bu kapsamında teknenin indirilirken ya da bindirilirken meydana gelebilecek bütün hasarlar
 • Harp, Grev, Kargaşalık, Terörizm ve Kötü Niyetli Hareketler sonucu teknenin zarar görmesi

Tekne ve Makine Sigortası :

Tekne ve makine sigortası, özel veya ticari amaçla kullanılan her türlü deniz taşıtı (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz vb.) gövde ve diğer aksamları yanında, makine ve ekipmanının sefer esnasında veya limanda karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı teminat altına alır.

Tekneler seyir halindeyken deniz ve hava koşulları sebebiyle çeşitli hasarlar alırlar. Tekneler aynı zamanda  limanda bağlıyken veya tamir esnasında da çeşitli zararlar alabilirler. Denizde fırtına, yağmur, yıldırım gibi doğal olaylar yanında başka bir deniz aracının çarpması, hava aracından parça düşmesi gibi durumlar görülebilir. Limanda bağlı iken yine doğal olaylar veya 3.şahısların kötü niyetli hareketleri sebebiyle de tekneler hasar görebilir.

Tekne ve makine sigortası Özellikle deniz ticareti yapan kişi ve firmaların, faaliyetleri esnasında gemi ve teknelerinin hasar görmesi halinde, zararın karşılanması için yaptırdıkları bir poliçedir.

Tekne - Gemi İnşaat :

İnşa edilen gemiler, gemi yapımcısının sorumluluğu altında iken gerçekleşebilecek risklere karşı tekne inşaatı sigortası ile teminat altına alınmaktadır. Bu sigorta ile inşa edilmekte olan gemi, makine ve diğer donanımlar gemi yapımcılarının veya taşeronların tezgahında, işyerinde veya onlara ait başka bir liman veya yapım mahallinde bulunduğu sırada ve bu mahaller arasında sevkedilirken teminat altına alır.

Tekne ve gemi inşaatı sigortası, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılacak her türlü deniz aracının kızağa çekilmesini sağlar. Ayrıca, kızakta olduğu süre veya kızaktan indirilmesi esnasında karşılaşabileceği risklere karşı güvence altına alır. İnşaat veya tamir sebebiyle sonradan ortaya çıkacak risklere karşı  gemi veya tekne sahibine teminat sağlayan özel bir sigortadır.

Teminatlar

 • Kızağa konmadan önceki riskler
 • Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler
 • Denize indirme riskleri
 • Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler

Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.