Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası, deneme devresinden sonraki dönemde  ani ve beklenmedik her türlü riske karşı iş yerinizdeki elektronik cihazlarınızın uğrayacağı tüm hasar ve kayıpları teminat altına alır.

Elektronik Cihaz Sigortası, güvence kapsamındaki elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım ve değiştirme masraflarını temin eder.

Aşağıda teminat altına alınabilecek bazı cihazlar bulunmaktadır.

  • Tıp cihazları
  • TV ekipmanları
  • Radyo ve haberleşme cihazları
  • Bilgisayarlar
  • Bilgi işlem merkezleri
  • Otomasyon
  • Alarm
  • Test ve bir takım ölçüm ekipmanları

Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Elektronik Cihaz Sigortalarında en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.