Havacılık Sigortaları

Havacılık Sigortaları(AVİATİON)

Havacılık Sigortası, Operatör  yerdeyken ve uçuş halindeyken uçaklarının fiziksel kayıp veya hasar görmesine karşı korur. Bu araçların kullanımından doğan sorumluluklar ile Havalimanları ve araçların hangarlama, bakım, parça üretimi ve/veya tedariği ve gibi havacılık sektöründe operatörlük ve servis faaliyeti yapan şirketlerin sorumlulukları oluşturmaktadır.  Teminat türü ve prim miktarı, poliçenin kapsadığı Uçak, helikopter, balon gibi hava araçları gibi uçağın türüne bağlıdır. Uçak sigortası poliçeleri, uçak sahibinin ve operatörünün karşılaşabileceği çeşitli riskler için teminat sağlayabilir. Poliçe, yolcuların kişisel eşyalarını ve uçakların depolandığı hangara ilişkin sorumluluk teminatı sağlayabilir. Sigorta poliçeleri, uçakların işletilmesi sırasında gerçekleşen yaralanmalara, acil inişlerin maliyetine ve arama-kurtarma operasyonu maliyetine karşı teminat sağlar. 

HAVA TAŞITLARI GÖVDE SİGORTASI

 Gövde paket sigortası Tekne sigortası hava taşıtının işleticisi, sahibi, kiracısı veya zilyetine sahip bir kişi tarafından yaptırılabilir, aşağıdaki ana teminatları kapsamaktadır;

 Gövde Sigortası: Bu sigorta hava taşıtının, yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zararlarını karşılar. Terörizm Savaş Riskleri de genellikle poliçelere dahil edilmektedir.

UÇAK SORUMLULUĞU

  • 3. Şahıslara; Hava taşıtının işletilmesinden kaynaklanan ve işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu, üçüncü kişilerin can veya mal kaybını kapsar.
  • Yolculara; Araçtaki yolcuların bir kaza sonucunda uğrayacakları bedensel zararlarını sigortalının yasal sorumlulukları çerçevesinde karşılar.
  • Kargo ve Bagaj; Uçak işleticisinin, uçak ile taşınan mallar üzerindeki yasal sorumluluğunu kapsar.

 YOLCU VE UÇUŞ EKİBİ KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

Uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarına karşı güvence sağlar.

TESİSLER, ÜRÜNLER VE HANGAR PAYDAŞLARININ SORUMLULUKLARI

 İşleticinin gözetimi altında olan, bakımını yaptığı ya da kontrolü altında olan kendisinin kiralamadığı ve üçüncü şahıslara ait olan uçak ve uçak parçalarına gelebilecek zararlara karşı İşleticinin sorumluluğu teminat altına alınmaktadır.

 Üçüncü şahısların uçaklarının bakımı ve depolanması ile ilgili işlemler için tasarlanmıştır. Buna yakıt ikmaline maruz kalmaları dahildir.

PİLOTLAR İÇİN LİSANS KAYBI SİGORTASI ( LOSS OF LİCENCE )

Pilotlar için Lisans kaybı poliçesi Sigorta başlangıcında lisansı ve geçerlilik belgesi olan pilotların, poliçe vadesi içerisinde bedensel bir yaralanma ve ya bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz duruma gelmesini ya da yitirmesini belli limitlerle karşılar.

HAVALİMANI İŞLETİCİSİ SORUMLULUK SİGORTALARI (AİRPORT OPERATORS LİABİLİTY )

Havalimanı sahip ve işleticileri  havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve 3.Şahısların maddi ve bedensel zararlarını karşılamak zorundadır.. Sigortalı ile yanında çalışanların havalimanında görev yapmaları sırasında ve kontrol kulesinden yanlış veya şaşırtıcı talimat vermelerinden doğan zararlar, Havalimanında teslim alınan uçaklar ile donanımına gelebilecek maddi zararlar, Uçaklara yapılan çeşitli servislerden doğabilecek bedensel ve maddi zararlar Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası ile teminat altındadır.

Havalimanı sahip ve işleticileri, ister devlet, ister yerel veya özel idareler olsun, havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve 3.Şahısların maddi ve bedensel zararlarını karşılamak zorundadır.

Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Havacılık Sigortalarında en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.