Hidroelektrik Santralleri (HES)

Hidroelektrik Santralleri (HES)

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de en gelişmiş sektördür ve her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

HES projeleri kapsamında aşağıdaki piyasanın en geniş kapsamlı teminatlarını paket halinde veya tek başına sağlayabilmektedir.

Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunun yurtdışı'ndan temin ediliyor olması, herhangi bir olumsuz durumda kesintiye uğrama ihtimalini doğurmaktadır. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için sektörüne yatırım yapılması zaruri bir durum olmuştur. Bu projelerin kurulum ve işletmeleri sırasında oluşabilecek hasarlar, daha önce öngörülemeyen, gelir kaybına neden olacak durumlar için farklı sigorta poliçeleri yapılabilmektedir.

Teminat altına alınabilecek bazı konular aşağıda yer almaktadır.

  • Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası
  • Projenin montajı sırasında Montaj All Risk teminatı+ 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra All Risk Teminatı+3.Şahıs Sorumluluk Teminatı+ İşveren Sorumluluk Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Yağmur Azlığı Sebebi ile Oluşacak Gelir Kaybı Teminatı

 Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda HES projeleri için en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.