İnşaat Sigortaları

İnşaat Sigortaları

İnşaat All Risk

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak zararları karşılar. İnşaat sigortası, yapım halindeki bina, baraj, yol, köprü, konut, kamu kurumu,İşhanı,tesis,fabrika gibi inşaatlarda yaşanabilecek kayıp ve hasarın tazmin edilmesini sağlar.

İnşaat All Risk sigortalarında kapsam bakımından sigorta şirketleri arasında farklılıklar olsa da aşağıdaki konularda teminat bulmanız mümkündür;

 • Deprem, yangın ve patlama gibi olaylar,
 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sebebiyle ortaya çıkacak zararlar,
 • Sel, su baskını, kar, çığ, fırtına gibi doğal afetlerin verdiği zararlar,
 • Heyelan, yer çökmesi veya kaya düşmesi gibi olaylar,
 • Hava taşıtlarının çarpması veya uçak parçalarının düşmesi,
 • Elektrik tesisatı sebebiyle görülen zararlar,
 • İnsan kaynaklı dikkatsizlik veya ihmal sonucu ortaya çıkan hasarlar
 • Enkaz kaldırma
 • İnşaat makineleri
 • Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
 • Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
 • Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Montaj All Risk:

 Bir montaj projesi esnasında ani ve beklenmedik tüm riskleri montaj poliçesi teminat altına alır. Teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına girmesiyle başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınmasıyla sona erer.

Bu süre zarfında, teknik nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar

Montaj All Risk sigortalarında kapsam bakımından sigorta şirketleri arasında farklılıklar olsa da aşağıdaki konularda teminat bulmanız mümkündür;

 • Deprem
 • Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
 • Fırtına
 • Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
 • İşletme kazaları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
 • İnşaat/montaj iş makineleri
 • Geçici şantiye tesisleri ve ekipmanları
 • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
 • Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet
 • Uzatılmış bakım devresi
 • Enkaz Kaldırma

Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda İnşaat Sigortalarında en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.