Siber Bilişim Sigortaları

Siber Bilişim Sigortaları

Siber Risk (Veri Koruma) Sigortası

Teknoloji geliştikçe  bilişim teknolojisi altyapısından ve insan kaynaklı hatalardan kaynaklanan aksamalar ve siber ataklara maruz kalma riski de artmaktadır.

Dünyada kişisel verilerin korunması kapsamında yapılan yasal düzenlemelerle birlikte veri koruma sorumluluklarında da ciddi düzenlemeler olmuş ve firma ile kurumların sorumlulukları artmıştır.

Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi

Siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları teminat altına alınmaktadır.

Günümüzde özellikle telekomünikasyon ,bilişim perakende ve bankacılık  sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için sıkça yaşanan saldırılar, ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın birçok kuruma ve  şirkete saldırıların olacağını ve hem finansal hem de itibar açısından ciddi zararlar vereceğini göstermiştir. Siber risk sigortası hem yaşanan kayıpları hem de verileri koruma altına alarak şirketlerin olası büyük kayıplarını  engeller.

Siber risk Sigortaları İşletmeler, müşterilerinin, Kredi kartı, Adres vb. özel bilgilerini çeşitli yazılımlarla depolamaktadır. Güvenliğinden sorumlu oldukları bu bilgilerin çeşitli yöntemlerle yetkisiz kişilerin eline geçmesinden doğacak zararları karşılar.

Bilişim Sigortaları Yazılım konusunda hizmet veren IT firmalarının mesleki faaliyetlerini yerine getirirken ihmal ve kusurları sonucu kendilerinden talep edilecek tazminatları teminat altına alır.

Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.