Güneş Enerjisi Santralleri (GES)

Güneş Enerjisi Santralleri (GES)

Güneş Enerji Santralleri (GES) yenilenebilir enerji kapsamında Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Son yıllarda, tüm dünyada sorun olan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, büyük hasarlara neden olan sel veya aşırı kuraklık vb. doğal afetleri beraberinde getirmekte ve alternatif enerji kaynaklarına duyulan gereksinimi günden güne arttırmaktadır..

GES projeleri, Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları için destek mekanizmaları ve yasal düzenlemelerle de sağlanan birtakım değişiklikler sayesinde sayıca artış göstermektedir.

GES projeleri için  yatırım meblağının yüksek olduğu büyük çaplı projeler olduğundan, proje finansmanında yatırımcının uzun vadede GES projesinin maruz kalabileceği riskleri kapsayan poliçelere ihtiyaç duyulmaktadır.

GES sigortası, projenin montajından önce, montajı sırasında ve sonrasında oluşabilecek riskleri ayırmak ve uygun riskleri tespit ederek teminat altına alınmalıdır. Gelir Kaybı Sigortası, GES projelerinin işletmeye alınmasından sonraki aşamalarında gündeme gelmektedir.

Her tesisin yeri, coğrafi koşulları, dolayısıyla da işletmecisinin ihtiyaçları başka olduğundan ihtiyaçlara ve o tesisinin bulunduğu çevrenin koşullarına göre özel poliçe düzenlemek gerekmektedir.

TEMİNATLAR

  • Projenin montajı öncesi yapılacak kara ve deniz nakliyatları ve bu nakliyatlarda meydana gelebilecek aksamalara karşı gelir kaybı sigortası
  • Projenin montajı sırasında ve sonrasında Montaj All Risk teminatı + 3.Şahıs Sorumluluk Teminatı + İşveren Sorumluluk Teminatı
  • Projenin montajı sırasında türbinlerde meydana gelen bir hasar sebebi ile ortaya çıkan Gelir Kaybı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Kar Kaybı Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Şarta Bağlı Sorumluluk Teminatı
  • Projenin operasyona geçmesinden sonra Gün Işığı Kaybı Sebebi ile Oluşacak Üretim düşüklüğü nedeniyle Gelir Kaybı Teminatı

Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda GES projeleri için en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. İletişim bilginizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.