Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Herhangi bir yükün havai deniz ya da karayolu ile sağlam ve eksiksiz bir şekilde taşınmasını amaçlayan bir sigorta türüdür.

Alınan riskler aşağıdaki gibidir.

  • Yükleme , Aktarma ,Boşaltma ve aşamasında meydana gelebilecek kazalar
  • Meydana gelebilecek olan kazalar
  • Hırsızlık
  • Doğal afetler

FFL – TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTASI

Uluslar arası taşımacılık ve depolama işleri  yapan firmaların gelişimine paralel büyüyen risklerini profesyonel olarak dağıtmak ve hukuken Sorumlu oldukları nakliye hasarlarından korunmak için FFL (Freight Forwarder Liability) poliçeleri yapılmaktadır. Özellikle Forwarder işi yapan taşıma şirketlerinin malın başına gelen hasarda kısmı olarak sorumluluğu doğmaktadır. Malın sahibi hasarını sigortadan alarak hasarını tanzim etmekte ancak hasarı ödeyen sigorta şirketi kusur nispetinde Forwarder’a rücu etmektedir. Ne yazık ki kimi hasarlar SDR den yüksek çıkmakta ve ciddi ihtilaflar yargıya yansımaktadır.

Lojistik sektörünün ana tedarikçisi sıfatına sahip olan Freight Forwarder şirketleri, gerek imza attıkları taşıma sözleşmeleri ve gerekse uymak zorunda oldukları uluslararası konvansiyonlar nedeniyle taşımalara bağlı depoculuk işlemleri sırasında oluşabilecek zararlar nedeniyle, kendilerine gelebilecek haklı veya haksız tüm taleplere karşı ilk muhatap olacak taraftır. Forwarder Sorumluluk Sigortası haklı tazminat taleplerini poliçe şartları kapsamında yerine getirirken, haksız taleplere karşı da sigortalısını korumaktadır.

Esnek bir poliçe olup Freight Forwarder firmalarının operasyonel yapılarına ve ihtiyaçlarına göre terzi usulü teminat ve prim sağlanabilmektedir. Böylelikle Freight Forwarder firmaları gereksiz teminat ve primlerden korunmuş olurlar.

CMR SİGORTASI

CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince poliçede belirlenen şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, taşıyıcı firmanın CMR Konvansiyonu hükümlerine göre kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır.

CMR Sigortası, sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.

CMR Konvansiyonu, taşımacıların ödeyeceği tazminata bir limit getirmişlerdir. Söz konusu limit, kilogram başına 8.33 SDR (Special Drawing Right – Özel Çekme Hakkı) ile sınırlıdır.

Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslime kadar devam eder.

Bu sigortada esas alınan unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Karayolu ile taşıma olmalıdır.
  • Yükleme ve istifleme iki ayrı ülkede olmalıdır.
  • Cmr ye taraf en az bir ülkenin olduğu, uluslar arası bir taşıma olmalıdır.
  • Taşınan şey eşya olmalıdır.
  • Eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç / alacak ilişkisi olmalıdır.

Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Nakliyat Sigortalarında en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.