Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Hastalık veya kazalar sonucunda oluşan sağlık giderlerini karşılamak amacıyla bireye özel yapılan poliçeleridir. Yapılan poliçedeki  limit ve şartlar dahilinde, poliçede belirtilen olası risklere karşı sigortalının sağlık giderlerini teminat altına alır.

Sağlık sigortaları bir yıl olarak yapılmakta olup, yıl bitiminde, sigortalının sağlık durumuna göre yenilenmektedir.

Sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınıp, kullanılabilirken, ayakta tedavi teminatı tek başına alınamaz. Teminatların sigortalı katılım oranları da şirketlere göre farklılık göstermektedir.

YATARAK TEDAVİ : Yatarak tedavi teminatı, 24 saatten az olmamak şartıyla, hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları da kapsamaktadır.

AYAKTA TEDAVİ : Ayakta tedavi teminatı  yatarak tedavi teminatı ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi doktor muayenesi, tahlil,görüntülemeler ve fizik tedavi gibi pek çok sağlık giderinizi teminat altına alır.

YATARAK TEDAVİ YÖNTEMLERİ :

 1. AMELİYAT
 2. ODA-YEMEK-REFAKATÇİ MASRAFLARI
 3. YOĞUN BAKIM
 4. DOKTOR TAKİP
 5. İLAÇ
 6. TANI
 7. KEMOTERAPİ
 8. RADYOTERAPİ
 9. DİYALİZ

AYAKTA TEDAVİ YÖNTEMLERİ :

 1. DOKTOR MUAYENE
 2. İLAÇ
 3. TANI
 4. GÖRÜNTÜLEME
 5. FİZİK TEDAVİ

Mesiar Sigorta Müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en geniş kapsamı oluşturup, en uygun şart ve primle risklerinizi teminat altına alıyor. İletişim bilginizi bırakırsanız sizinle hemen iletişime geçebiliriz.